Ukryte zobowiązania a wniosek o kredyt

Mam możliwość otrzymania kredytu hipotecznego, bank ocenił pozytywnie moja zdolność do spłaty kredytu. Nie mam zaciągniętego żadnego innego zobowiązania kredytowego ani też w BIK nie jestem wpisana a moje zarobki też są wysokie i praca dosyć pewna. Mam jednak kilka niespłaconych pożyczek od znajomych. Czy bank może dowiedzieć się o tych długach przed podpisaniem ze mną umowy o kredyt?

Jeżeli te prywatne pożyczki jeszcze nie zostały zasądzone, to pożyczkodawcy nie wpisali Pani do rejestru długów, czyli bank formalnie nie uzyska informacji o tych zobowiązaniach. Tylko że w pewnym momencie pożyczkodawcy pewnie uzyskają nakazy zapłaty które po uprawomocnieniu się ich, oddadzą do komornika celem egzekucji. A kredyt hipoteczny sam w sobie jest sporym obciążeniem, a dokładnie raty które trzeba spłacać. Jeżeli komornik rozpocznie egzekucję z wynagrodzenia Pani, to może Pani mieć problem ze spłatą kredytu i bank może kredyt wypowiedzieć. Możliwe też, że w umowie o kredyt będzie zapis stanowiący, że kredyt hipoteczny może zostać przez bank wypowiedziany w razie pogorszenia się sytuacji finansowej kredytobiorcy ale wpierw bank musiałby jakoś dowiedzieć się o tym, na przykład żądając od Pani ponownego dostarczenia zaświadczenia o dochodach od pracodawcy; w takim zaświadczeniu pracodawca musiałby zaznaczyć, że wynagrodzenie Pani jest zajęte przez komornika: http://pamietnikwindykatora.pl/informacja-o-zajeciu-egzekucyjnym-w-zaswiadczeniu-o-zarobkach/. Informacje o prowadzeniu przeciwko Pani postępowania egzekucyjnego dostarczyłaby także historia transakcji na Pani rachunku bankowym (znów – o ile bank zażądały jej od Pani na podstawie stosownego zapisu w umowie o kredyt). Konto bankowe bowiem komornik równeiż zająłby i to dość szybko po wszczęciu egzekucji jeżeli byłoby to konto w banku a nie w SKOK gdyż SKOK-i nie są zrzeszone w systemie OGNIVO: http://windykator.info.pl/dluznik-oszust-z-dlugami-w-zus-i-bankowymi/ i w związku z tym trudniej komornikowi znaleźć konto dłużnika w SKOK.